CAD

Užitečné příkazy v AutoCADu a progeCADu:


příkaz
popis proměnná
acadver zobrazí číslo verze AutoCADu
aunits řídí nastavení úhlových jednotek (viz units) 0 - desítkové stupňe
1 - stupně/minuty/vteřiny
2 - grady
3 - radiány
4 - geodetické jednotky
auprec nastaví počet desetinných úhlových jednotek (viz units)
battman
(sprbloku)
block attribute manager
boundary
(hranice)
vytvoří polyline okolo uzavřené oblasti
classicxref
(klasickýxref)
původní okno na xrefy
cmdecho
zobrazí vstupy a výstupy z AutoCAD příkazů během průběhu příkazu AutoLISPu 0 - vypne vstupy/výstupy
1 - zobrazí vstupy/výstupy
convertpstyles
(převodvstylu)
změna ctb <-> stb
dimassoc asociace kót s entitami
0 - explodované kóty
1 - neasociativní kóty
2 - asociativní kóty
dimzin řídí potlačení nul u primárních jednotek (v AutoLISPu řídí převody rtos a angtos
0 - 0' 0" -> 0"
1 - 0' 0" -> 0' 0"
2 - 0' 0" -> 0'
3 - 0' 0" -> 0"
4 - 0.500 -> .500
8 - 0.500 -> 0.5
12 - 0.500 -> .5
divide
(dělú)
rozdělí úsečku na daný počet dílů (vloží bloky, body)
errno zobrazuje číslu kódu chyby pro AutoLISP
extrim otrimuje všechny entity, které kříží vybranou entitu (polyline, line, circle, arc, ellipse, image nebo text) se specifikací, která strana se má otrimovat
fielddisplay
zobrazí/skryje podbarvení pozadí field (pole)
0 - pozadí vypnuto
1 - pozadí zapnuto
filedia
zobrazí/skryje navigační dialogy (otevřít, uložit, ...) 0 - dialogová okna vypnuta
1 - dialogová okna zapnuta
fillmode zobrazí/skryje vybarvení ploch 0 - objekty nejsou vyplněny
1 - objekty jsou vyplněny
change
(změna)
změna vlastností existujících objektů
imageframe
(obrrám)
rámeček obrázku 0 - nezobrazit ani netisknout
1 - zobrazit a tisknout
2 - zobrazit, ale netisknout
imageclip
(obrořež)
ořez obrázků (viz xclip)
impliedface povolí ctrl + alt pro Windows klávesové zkratky 0 - on
1 - off
indexctl řídí ukládání indexu hladin a prostorových indexů ve výkresu (mělo by urychlit práci s xrefy) 0 - nejsou vytvářeny indexy
1 - indexy hladin
2 - prostorový index
3 - indexy hladin a prostorový index
insunits řídí výkresové jednotky pro bloky, obrázky a xrefy (ignorováno při použití annotative objects (viz příkaz units) 0 - bez jednotek
4 - milimetry
6 - metry
insunitsdefsource řídí hodnotu zdrojových jednotek výkresu 0 - bez jednotek
4 - milimetry
6 - metry
insunitsdeftarget řídí hodnotu cílových jednotek výkresu 0 - bez jednotek
4 - milimetry
6 - metry
intersectiondisplay řídí zobrazení průsečíků 3D povrchů (pro 2D drátový model) no (ne)
yes (ano)
lunits řídí nastavení lineárních jednotek (viz units) 1 - exponenciální
2 - desítkové
5 - zlomkové
luprec nastaví počet desetinných míst pro zobrazení lineárních jednotek (viz units)
maxsort nastaví max. počet názvů (hladin, bloků), které budou řazeny (podle názvu) no (ne)
yes (ano)
measureinit mění výchozí národní nastavení nového výkresu pro hatch pattern a linetype files (soubory šrafů a čar) 0 - imperial (anglické)
1 - metric - iso (metrické)
measurement mění národní nastavení aktuálního výkresu pro hatch pattern a linetype files (soubory šrafů a čar) 0 - imperial (anglické)
1 - metric - iso (metrické)
menubar zobrazí/skryje klasické menu (od AutoCADu 2009) 0 - skryje
1 - zobrazí
msltscale přejímají v modelu typy čar měřítka dle annotative object poznámek 0 - ne
1 - ano
nomutt řídí potlačení hlášení 0 - normální zobrazení
1 - potlačí zobrazení hlášení
lengthen
(délka)
změny délky objektů včetně úhlu u oblouků
objectscale
(objměřítko)
přidá/odstraní měřítka pro annotative object (poznámky)
osnaphatch volí zda object snaps (uchopovací body) se budou chytat i entit šrafu 0 - object snaps ignoruje entity šrafu
1 - object snaps se chytá entit šrafu
osnapz určuje z-ovou souřadnici pro uchopení objektu 0 - Z-ová souřadnice bodu
1 - Z-ová souřadnice dle zdvihu UCS (pro GCS Z=0)
overkill čištění výkresu od přebytečných čar
peditaccept zobrazí/vypne hlášku "Object Selected Is Not a Polyline. Do you want it to turn into one?" ("Vybraný objekt není křivka") u příkazu PEDIT (KEDIT) 0 - zobrazuje
1 - vypne hlášku
plinegen generování linetype generation u nově vzniklých plines 0 - off
1 - on
redir umožňuje hromadnou změnu cesty pro xrefy, styly, obrázky a Rtext (obsažen v Express Tools)
reinit
(reinic)
re-initialization - znovu načtení pgp
selectionannodisplay řídí zda budou při výběru annotative object zobrazeny i jiná, než aktuální měřítka 0 - off
1 - on
setbylayer
(nastavdlehlad)
nastaví vlastnosti vybraných objektů "bylayer" (viz setbylayermode)
setbylayermode určuje, které vlastnosti bude měnit příkaz setbylayer (nastavdlehlad) (bitový kód) 0 - no properties (nic)
1 - color (barva)
2 - linetype (typ čáry)
4 - lineweight (tloušťka čáry)
8 - material (materiál)
16 - plot style (styl vykreslování)
32 - ByBlock -> ByLayer (DleBlock -> DleHlad)
64 - includes blocks ByBlock -> ByLayer (vybere bloky pro DleBlock -> DleHlad)
showlayerusage indikace použité/prázdné hladiny ve správci hladin (vypnutí zrychluje práci se správcem hladin) 0 - indikace vypnuta
1 - indikace zapnuta
spell
(pravopis)
kontrola pravopisu
startup zobrazení/vypnutí startup dialog box
taskbar
(panelnástrojů)
zobrazení jednotlivých výkresů v systémové liště Windows 0 - nerozděluje na výkresy
1 - v systémové liště jednotlivé výkresy
tcase převod textů a <-> A

textfill zobrazí/vypne výplň trutype písem 0 - text není vyplněn
1 - text je vyplněn
textstyle nastavení aktuálního stylu textů
texttofront
(textnahoru)
přesune všechny texty/kóty do popředí
tjust zarovnání textů - pozici textu zachová, změní jen bod zarovnání
tframes zobrazí/vypne rámy wipeoutů
ucsfollow měnění souřadný systém ve viewportu dle aktuálního UCS
0 - UCS nemá vliv na viewport
1 - každá změna UCS se projeví v současném viewportu
vprotateassoc nastaví, zda se bude při rotaci výřezu otáčet i jeho obsah
0 - při rotaci výřezu zůstává obsah neotočený
1 - obsah se otáčí s výřezem
whipthread nastavení využití více procesorů (jader) pro zoom a regeneraci výkresu 0 - bez multiprocesingu
1 - multiprocesing pro regen
2 - multiprocesing pro redraw
3 - multiprocesing pro regen i redraw

Pokud znáte nějaký užitečný příkaz, co není moc známý a myslíte si, že by se mohl hodit i ostatním, tak mě kontaktujte a doplním ho.

Pokud potřebujete vědět co dělá nějaký příkaz/proměnná a nemáte možnost spustit AutoCAD, tak popis jednotlivých příkazů/proměnných najdete zde: anglicky (help pro AutoCAD 2008) nebo česky - příkazy a systémové proměnné. Doporučuji však anglickou verzi - česká je v popisu dost strohá...


Speciální znaky a úpravy textů pro text, mtext a dimension text:

zástupný text
popis symbol poznámka
%%d stupeň (degree)
°  
%%p plus/mínus (plus/minus)
±  
%%c průměr (diameter)
 
%%o nadtržení (overline)
¯¯¯
pro text a kóty
%%u podtržení (underline)
text pro text a kóty
\U+2248 téměř se rovná (almost equal)
 
\U+2261 totožný s (identity)
 
\U+2260 není rovno (not equal)
 
\U+2220 úhel (angle)
 
\U+2030 promile (per mille)
 
\U+0394 přírůstek/delta
Δ  
\U+03A3 suma/sigma Σ  
\U+221E nekonečno (infinite)
 
\U+2082 dolní index 2 (subscript 2)
 
\U+00B2
%%178
čtvereční (squared)
²  
\U+00B3 krychlový (cubed)
³  
\U+00BC
%%188
čtvrtina (quarter)
¼  
\U+00BD
%%189
polovina (half)
½  
\U+00BE tři čtvrtiny (three quarters)
¾  
\U+00A9 copyright ©  
\U+00AE registrace (registration)
®  
<> vrací hodnotu kóty
  pro kóty
\Xtext "text" bude pod kótovací čarou
  pro kóty
\Ptext "text" bude na druhém řádku nad, nebo pod kótovací čarou
  pro kóty
{\H0.5x;text} "text" bude mít poloviční velikost oproti normální velikosti  
pro mtext a kóty
{\H0.5;text} "text" bude mít výšku textu 0.5   pro mtext a kóty
Ctrl+Shift+Space nezlomitelná mezera (Non-breaking space)
  pro mtext

Pouze vybrané speciální symboly a úpravy textu.


Programy pro AutoCAD:

ManuSoft

Všechny programy od ManuSoftu jsou shareware. Pro programy Periscope a QuikPik je nutno odklepnout okno hned po startu AutoCADu a pro SuperPurge při spuštění příkazu. Dále už pak programy neotravují, a tak se dají bez problémů požívat i bez zakoupení. Ale jelikož cena není tak veliká, doporučuji programy zakoupit - podpoříte tak další vývoj.

Periscope

Zobrazuje po najetí myší na objekt jeho vlastnosti (barva, hladina, délka, ...) v tooltipe. Dá se nastavit čas po jakém se má tooltipe zobrazovat.
Doporučuji změnit font - standardní neumí české znaky (např. v názvu hladiny), a zapnout volbu "Preserve 'Previous' selection set" - jinak pokud použijete v příkazu "previous", tak to vybírá objekt u kterého Periscope naposledy zobrazoval vlastnosti.
Typ: Po stisknutí ctrl a najetí na entitu v xrefovaným výkresu Periscope zobrazí informace o celém xrefu místo informací o objektu.

QuikPik

QuikPik je untilita, která uzpůsobuje grafické rozhraní AutoCADu. Umí zamykat toolbary, okna. Zvětšuje roletu s hladinami v toolbaru Layers. Dovoluje roztažení nějakých oken, které mají v AutoCADu definovanou pevnou velikost.

SuperPurge

SuperPurge je program na čištění výkresů. Umí čistit z databáze mnohem víc věcí, jak standardní purge. Po zapnutí na "hard" vymaže z výkresu i požité hladiny, bloky, textové styly, ... Typ: Párkrát se mi už stalo, že mi SuperPurge zničilo celou databázi výkresu - proto doporučuji vždy po SuperPurge spustit i audit a vždy mít save těsně před provedením čištění.


ST

2D stavařská nádstavba napsaná v AutoLISPu. Vhodná je hlavně pro pozemáky. Obsahuje například příkazy pro editaci textu kót (nad i pod čarou), kresba tepelné izolace o zadané šířce, hydroizolace, výškové kóty (kačeny) a mnoho dalšího. Více se dočtete na domovské stránce programu.
V případě, že vám program nefunguje je nutno zeditovat soubor acad200x.lsp nacházející se v ?:\Program Files\AutoCAD 200?\Support a doplnit do něj na konec tyto řádky:
;;; ST_200002
(setq *st_acadpath* "?:/Program Files/AutoCAD 200?/")
(load "STinit")
"?" Nahraďte dle své cesty. Více viz Aktuální informace na stránkách programu.
Program je šířen jako Open Source GPL2.


Stavařské nadstavby pro AutoCAD

Neoficiální freeware nádstavba pro studenty VUT FAST, ale nejen pro ně. Obsahuje soubory bloků, šrafů, čar, legend a dalších užitečných věcí. Stavařskou nádstavbu tvoří dva programy:

CAD standardy

Obsahuje datové podklady (šrafy, písma, čáry, ...) pro kreslení "ČSN výkresů".

GG menu

Obsahuje menu, ikony, bloky a programy pro usnadnění kreslení. Pro správnou funkci GGmenu je nutno mít nainstalováné i CAD standarty.


Drawing Tabs / Manager

Přidá do AutoCADu podporu záložek pro otevřené výkresy.
Program je distribuován jako freewere.


CadTools

Velice rychle vyvíjený program určený hlavně silničářům, ale nejen jim. Program funguje jako externí aplikace komunikující s AutoCADem. CadTool obsahuje velkou spoustu funkcí - vyzdvihnu jen např. convert 3D -> 2D polylines, svahové "fousy" mezi dvěma polylines, ... Umí pracovat s terénem a návrhem trasy, podélné profily a spoustu dalšího.
CadTools je, ač s podivem, freewere.

Pokud víte o nějakém dalším dobrém programu pro AutoCAD, tak mě kontaktujte a doplním ho.


Odkazy na weby zabývající se CADy a AutoLISPem:

Autodesk Club - asi nejznámější stránky zabývající se produkty Autodesku. Pravidelně zde vychází články s návody a typy. Dále zde naleznete informace jak zdarma získat studentskou licenci na programy od Autodesku.

CAD Fórum - stránky věnující se CAD programům. Naleznete zde fórum, tipy a triky, CAD knihovny a další.

Další odkazy doplním později. Pokud máte typ na nějaký dobrý web, tak mě prosím kontaktujte.

Comments