progeCAD

progeCAD

Porovnání CAD aplikací

cena bez DPH  (price)

upgrade / Autodesk subscription

komerční licence  (Business/Commercial license)

síťová plovoucí licence  (network floating license)

nativní podpora DWG  (native DWG)

DWG pro AutoCAD verze 2.5 do 2009  (DWG for AutoCAD version 2.5 to 2009)

DWG pro AutoCAD verze 2010  (DWG for AutoCAD version 2010)

obnova výkresů  (drawing recovery)

PDF do DWG (konverze PDF souborů do DWG)  (PDF to DWG (convert PDF files to DWG files))

modul pro převod rastrových výkresů na vektorové  (raster to vector module)

eTransmit

export do DWF  (export to DWF)

tisk do PDF souboru  (PDF print)

tisk do JPG souboru  (JPG print)

podpora pro 3D tisk  (3D print)

CTB styl vykreslování a tisku  (CTB color table files)

STB styl vykreslování a tisku  (STB color table files)

podpora JPEG 2000  (native JPEG 2000 support)

podpora True color  (True color support)

true type písma  (true type font)

podpora ECW  (native ECW support)

O2C 3D export

provázání s Google Earth  (Google Earth support)

editace vice výkresů najednou  (edit multiple drawings)

podpora pro neomezené rozměry  (unlimited dimensioning support)

lišta s taby pro výkresy  (drawing tabs)

uživatelské profily  (user profiles support)

menu a podpora pro skriptové soubory  (AutoCAD menu and script files)

záznamník skriptů  (script recorder)

vlastní nastavení vzhledu menu  (visual menu customization)

obrázkové menu  (image menu)

příkazová řádka  (AutoCAD command line)

správce hladin, bloků a typu čar (DesignCenter)  

(explorer for managing layers, blocks, line types (DesignCenter))

správce hladin (uložení a obnova nastavení hladiny)  

(layer manager (save and restore layers configurations))

přímá editace barvy hladiny z palety hladin  (select layer color from the Layer drop-down list)

rychlá kalkulačka  (quick calc)

panel nástrojů s vlastnostmi entit  (object properties toolbar)

paleta vlastností  (properties palette)

editace vlastností více prvků najednou  (edit properties of multiple entries)

tloušťka čar (zobrazení a tisk)  (lineweights (display and print))

manažer externích referencí  (XRef Manager)

zobrazení rastrových obrázků (správce obrázků)  (raster image display (image management))

polygonální ořez rastrových obrázků  (image polygonal clip)

tool palettes

správce knihoven ALE bloků  (ALE libraries blocks manager)

knihovna bloků (architektonické, mechanické, elektrické, hydraulické a 3D kuchyňský nábytek)  

(block libraries (architectural, mechanical, electrical, hydraulic, and 3D kitchen furniture)

grafický náhled bloku  (graphical block preview)

výkresové prostory (layouty)  (multiple paper spaces (layouts))

polygonální výřez v rozvržení  (polygonal viewport)

ActiveX, včetně přímé editace  (ActiveX, including in-place editing)

řešení pro rozvoj systému (SDS / ADS C++)  (solutions development system (SDS/ADS C++))

AutoLISP programy (včetně DIESELu)  (AutoLISP (including DCL))

VisualLISP programy

ARX programy  (object ARX)

podpora pro COM  (COM support)

podpora VBA  (Visual Basic for Applications (VBA))

načítání externích VBA souborů (vícenásobné .vbi)   (external VBA file loading (multiple .vbi))

Express nástroje  (Express Tools)

ACIS prohlížení  (ACIS viewing)

plné ACIS modelování a editace  (full ACIS modeling & editing)

podpora pro značkování  (redline and markup support)

uchopení zdánlivého a prodlouženého průsečíku  (apparent & extended intersection snap)

polární trasování  (polar tracking)

rychlý výběr  (quick select)

rychlé kótování  (quick dimension)

3D příkazy pro plochy  (AutoCAD 3D surface commands)

renderování  (rendering)

najdi a nahraď  (find & replace)

podpora pro MTEXT přes externí editor  (MTEXT support via external editor)

"kreslící pero"  (freehand)

multičára  (multiline)

wipeout

editace šrafů  (hatch editing)

ořezání šrafy  (thim hatch)

příkaz Battman (lokální editace vlastností bloku)  (Battman (local editing of block attributes))

export atributů  (export attribute information)

extrakce dat  (data extraction))

Refedit (editace objektů uvnitř bloku)  (Refedit (edit locally individual objects within a block))

ETrack

automatické aktualizace programu  (auto update)

progeCAD 2009 Pro

6 850Kč

3 800Kč

ZWCAD 2009 Pro

16 690Kč

5 5890Kč

AutoCAD

117 000Kč

14 420Kč

AutoCAD LT

35 000Kč

5 770Kč

?

?

pouze z ribbonu

pouze z ribbonu

?

?

?

?

Časem zde budou další informace o produktu progeCAD - velmi levná, ale velmi dobře funkční alternativa pro Autodesk AutoCAD 3D.