Linux‎ > ‎

Užitečné příkazy

Pár užitečných příkazů, které se mi hodily a hodí při používání GNU/Linux.

příkaz
popis
$ sudo (-i) spouštění příkaz(ů) s právy roota
$ kdesu spouštění grafických aplikací s právy roota
# dpkg --force-architecture -i název.deb instalace 32-bit balíku na 64-bit systému
# dpkg-reconfigure název_balíku rekonfigurace nastavení programu
# aptitude purge ~c smazání starých nepotřebných konfiguračních souboru (viz apt-get purge)
# fatsort -f /dev/sdc1 řazení souborů a adresářů v MP3 přehrávačích, které řadí soubory dle data a času nahrání - nastaví čas souborů/adresářů postupně dle názvu ("sdc" změňte dle vaší adresy)
# mount -o loop xxx.iso /mnt/iso připojení ISO obrazu
$ umount /mnt/iso odpojení ISO obrazu
$ hdparm -E 20 /dev/cdrom (dvd) nastavení rychlosti čtení CD/DVD-ROM
$ hdparm -r 0 /dev/sr0 nastavení možnosti zápisu na UDF DVD-RAM
# chmod +x ./soubor nastavení parametru souboru - spustitelný
$ id id uživatelů a skupin
# crontab -e editace úloh Cronu (plánovač úloh, například automatické zálohováné atd.)
$ ls výpis souborů a adresářů - alternativa k dir (barevně rozdělený výpis)
$ lspci -v seznam hardwaru s popisem
$ ps -e seznam všech procesů v paměti
$ man hier manuál ke stromové struktuře Unixu
$ tar xvfz archiv.tgz cesta/soubor(adresář) extrahování jediného souboru (adresáře) z archivu
$ ifconfig informace o síťích (ekvivalent Windows - ipconfig)
$ tracepath trasování sítě
$ chromium --enable-remote-extensions Spuštění Chromium s doplňky
$ w_scan -f t -c CZ -X > channel.conf vytvoření seznamu kanálů DVB-T
$ scan -A 1 /usr/share/dvb/dvb-t/cz-All > channels.conf vytvoření seznamu kanálů DVB-T (dvb-apps)
$ mogrify -resize 1280x1280 *.jpg zmenšení všech fotek v aktuálním adresáři (delší strana bude zmenšena na 1024px a kratší strana bude dopočítána dle poměru stran)

Příkazy $ zadávejte pod běžným uživatelem, # pod superuživatelem (sudo, nebo su).Změna kódování

příkaz
popis
# find . -iname '*.txt' -exec recode cp1250..utf8 {} \; převod všech textových souborů v aktuálním adresáři (a podadresářích) z kódování CP-1250 do UTF-8
# find . -type f -exec convmv -f cp1250 -t utf-8 {} --notest \; změní názvy všech souborů z kódování Windows na UTF-8


Defragmentace adresářů

pyfragtools: Defragmenter for Linux je defragmentační program pro Linux napsaný v pythonu. Více informací a deb balíček zde.

příkaz
popis
# /opt/pyfragtools/defrag -a / analíza "/" (za "/" můžete zvolit jakýkoliv adresář)
# /opt/pyfragtools/defrag / defragmentace "/" (za "/" můžete zvolit jakýkoliv adresář)


FFmpeg

Volba stop na kódování.

příkaz
popis
$ ffmpeg -map X:X 0:0 - video stopa, 0:1 - 1. audio stopa, 0:2 - 2. audio stopa, ... (ffmpeg -map 0:0 -map 0:2 - zpracovává se video a 2. audio stopa)


Mencoder

Překodování filmů do přehrávače Emgeton m7Cult Plus.

1 pass conver
mencoder "/cesta/zdrojovy_soubor.avi" -idx -forceidx -ovc xvid -xvidencopts bitrate=300:me_quality=6:max_bframes=0:quant_type=h263:turbo:nochroma_me:notrellis:vhq=0 -vf-add eq2=1.1:1:0:1.2:::: -ofps 22 -oac twolame -twolameopts br=128:mode=stereo -af extrastereo=2.5 -af channels=2 -srate 44100 -o "/cesta/cilovy_soubor.avi" -vf-add harddup -noodml -of avi
1 pass convert with resize (320x240 px) and contrast +20%, brightness +20%
mencoder "/cesta/zdrojovy_soubor.avi" -idx -forceidx -ovc xvid -xvidencopts bitrate=300:me_quality=6:max_bframes=0:quant_type=h263:turbo:nochroma_me:notrellis:vhq=0 -vf-add scale=-2:240 -vf-add crop=320:240 -vf-add expand=320:240:-1:-1:1 -vf-add eq2=1.1:1.1:0.2:1.2:::: -ofps 22 -oac twolame -twolameopts br=128:mode=stereo -af extrastereo=2.5 -af channels=2 -srate 44100 -o "/cesta/cilovy_soubor.avi" -vf-add harddup -noodml -of avi
2 pass convert
mencoder "/cesta/zdrojovy_soubor.avi" -idx -forceidx -ovc xvid -xvidencopts bitrate=300:me_quality=6:max_bframes=0:quant_type=h263:turbo:nochroma_me:notrellis:vhq=0:pass=1:turbo -vf scale=320:240 -vf-add expand=320:240:-1:-1:1 -vf-add eq2=1.1:1:0:1.2:::: -ofps 22 -nosound -passlogfile "~/vidrop2pass.txt" -o "/cesta/cilovy_soubor.avi" -vf-add harddup -noodml -of avi
mencoder "/cesta/zdrojovy_soubor.avi"" -idx -forceidx -ovc xvid -xvidencopts bitrate=400:me_quality=6:max_bframes=0:quant_type=h263:turbo:nochroma_me:notrellis:vhq=0:pass=2 -vf scale=320:240 -vf-add expand=320:240:-1:-1:1 -vf-add eq2=1.1:1:0:1.2:::: -ofps 22 -oac twolame -twolameopts br=128:mode=stereo -af extrastereo=2.5 -af channels=2 -srate 44100 -passlogfile "~/vidrop2pass.txt" -o "/cesta/cilovy_soubor.avi" -vf-add harddup -noodml -of avi

Pro 2 pass converzi můžete první a druhý průchod spojit pomocí "&&" - viz návody.

Comments