Linux‎ > ‎

Návody

Konsole

Pár užitečných poznámek pro práci v konsoli.

klávesové zkratky
tab automatické dokončování příkazů, cest a názvů souborů
ctrl + r hledání v historii příkazů bashe
ctrl + c ukončení právě běžícího příkazu (např: ping)
ctrl + alt + backspace restart X serveru
příkazové pomůcky
~ domovský adresář aktuálně přihlášeného uživatele
&& odpovídá logickému operátoru AND - vytvoření řetězu příkazů, které se mají vykonat hned po sobě (spojování příkazů) - následný příkaz v řetězci bude vykonán jen a pouze tehdy, pokud ten předchozí neskončí chybou
|| odpovídá logickému operátoru OR - spojováni příkazů, ale následující příkaz bude proveden pouze tehdy, pokud předchozí skončí chybou


Záloha a obnova systému.

V příkazech si změňte cesty a vyjímané adresáře (--exclude=) dle vaší potřeby.
Obnovu systému je potřeba udělat z jiného systému - např. doporučuji nabootovat LiveCD a obnovu provést z něj.

záloha systému
sudo -i přihlášení a provádění příkazů jako root
tar cvpzf /zaloha/15_XX_XX_full_backup.tgz --exclude=/data --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/media --exclude=/proc --exclude=/sys --exclude=/zaloha --exclude=/home/petr/.dropbox-dist --exclude=/home/petr/.local/share/akonadi --exclude=/home/petr/Videa / záloha "/" do tgz archivu s vynecháním složek (exclude)
tar cvpzf /zaloha/home_backup.tgz --exclude=/home/petr/.googleearth --exclude=/home/petr/.kde/share/apps/nepomuk --exclude=/home/petr/Videa --exclude=/home/petr/.wine-doors --exclude=/home/petr/.winetrickscache /home záloha "home" do tgz archivu s vynecháním složek (exclude)
obnova systému
sudo -i přihlášení a provádění příkazů jako root
mkdir /mnt/debian /mnt/debian/home /mnt/zaloha vytvoření adresářů pro připojení oddílů disků
mount /dev/sda1 /mnt/debian připojení "root" oddílu
mount /dev/sda5 /mnt/debian/home připojení "home" oddílu
mount /dev/sda13 /mnt/zaloha připojení oddílu se zálohou
cd /mnt/debian vstup do adresáře
rm -R bin boot cdrom dev etc home lib lib32 lib64 lost+found opt proc root run sbin srv sys tmp usr var initrd initrd.img initrd.img.old vmlinuz vmlinuz.old
smazání zazálohovaných adresářů
tar xvpz --same-owner -f /mnt/zaloha/17_XX_XX_full_backup.tgz rozbalení archivu se zálohou
mkdir /mnt/debian/proc /mnt/debian/lost+found /mnt/debian/sys obnova nezálohovaných adresářů (tyto adresáře není potřeba zálohovat)
sudo grub-install --root-directory=/mnt/debian /dev/sda obnova Grub
oprava systému
sudo -i přihlášení a provádění příkazů jako root
mkdir /mnt/debian /mnt/debian/home vytvoření adresářů pro připojení oddílů disků
mount /dev/sda1 /mnt/debian připojení "root" oddílu
mount /dev/sda5 /mnt/debian/home připojení "home" oddílu
mount --bind /dev /mnt/debian/dev připojení aktuálního devu a opravovaného systému
mount --bind /proc /mnt/debian/proc připojení aktuálního procu a opravovaného systému
mount --bind /sys /mnt/debian/sys připojení aktuálního sysu a opravovaného systému
chroot /mnt/debian chrootnutí se do opravovaného systému - příkazová řádka
sudo update-grub Vytvoření konfiguračního souboru pro GRUB
sudo grub-install /dev/sda instalace GRUBu
exit opuštění chrootnutého systému
Comments