CAD bloky

Dynamické bloky

sklonovník
značka na výpis sklonových poměrů do půdorysů

značky do pod. profilů
značky na křížení včetně aut. výpisu staničení či výšky

sklony
výpis sklonů do řezů

název
popis

název
popis

Bloky jsou vytvářeny pro silniční stavby - kresba je v metrech. Bloky pro podélný profil fungují správně pouze, pokud je podélný profil v souřadnicích: Měřítko výšek 1:1, měřítko délek 1m = 0.1 jednotky (10x zúžený podélný profil). Staničení 0.000 v X = 0, srovnávací rovina ve správné Y-ové souřadnici.Obyčejné bloky

tabulky oblouků
popisové tabulky oblouků do půdorysů

severka
severka do půdorysů

obrubníky
řezy různých druhů obrubníků

název
popis

název
popis


Comments